VIET NHAT GROUP THAM GIA HỘI THẢO HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP WELLSPRING – HÀ NỘI

  • 15/06/2022
  • 204

Chiu ngày 13/6 va qua, Viet Nhat Group phi hp vi trường ph thông liên cp Wellspring – Hà Ni t chc hi tho hướng nghip cho các em hc sinh khi trung hc.

 

Trong bui hi tho Viet Nhat Group đã có nhng chia s v ngành và cơ hi vic làm trong tương lai liên quan đến chui cung ng liên hoàn mà Viet Nhat group đang tham gia như kinh doanh nông sn, sn xut thc ăn chăn nuôi, kinh doanh thc ăn chăn nuôi và chăn nuôi.

Thông qua nhng bui hi tho này, các bn hc sinh có cơ hi được tiếp xúc, tìm hiu cũng như định hướng v các ngành ngh mt cách chân thc, đúng đắn, t đó nhn thc rõ hơn v thế gii ngh nghip, th trường lao động cũng như dn định hình đam mê ca mình.