VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI

Phong-kinh-doanh-GreenBiofeed

Phòng kinh doanh GreenBioFeed

ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH CỦA VIỆT NHẬT

    • Tâm huyết, nỗ lực không mệt mỏi để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ hàng đầu cho người chăn nuôi và cộng đồng. Mang đến những giải pháp chăn nuôi toàn diện với chất lượng quốc tế và đáp ứng các nhu cầu riêng biệt cho từng khách hàng.
PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆT NHẬT
     • Chất lượng là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi.
     • Luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho Gia súc, Gia cầm và Thủy sản.
     • Luôn dùng hiệu quả kinh tế của người chăn nuôi làm thước đo thành công của Việt Nhật.
     • Chia sẻ cơ hội phát triển cùng người chăn nuôi và luôn hướng đến chất lượng phục vụ hoàn hảo
     • Tạo môi trường đồng lòng gắn kết lâu dài trong nội bộ cán bộ công nhân viên, hợp tác cùng thắng với các đối tác, nhằm mang lại một cuộc sống tốt đẹp, ý nghĩa và thịnh vượng hơn
CHÍNH SÁCH KINH DOANH:
     • Chất lượng
     • An toàn
     • Không ngừng phát triển
KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC:
     • Là những doanh nghiệp kinh doanh thức ăn chăn nuôi.
     • Đại lý kinh doanh thức ăn chăn nuôi
     • Người chăn nuôi trên cả nước.
CAM KẾT:
     • Với khách hàng:

      - Cung cấp những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, mang lại hiệu quả kinh tế và không chứa hóa chất cấm.
      - Chịu trách nhiệm cuối cùng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã cung cấp.
      -  Với các đối tác chiến lược: Chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công.
     • Với Cán bộ công nhân viên:
      - Đảm bảo quyền lợi hợp pháp, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Cán bộ công nhân viên.
      - Luôn xem con người là nhân tố quyết định mọi thành công. Không ngừng đào tạo, nâng cao đạo đức và trình độ chuyên môn cho đội ngũ Cán bộ công nhân viên.