THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO LỢN

Thức ăn cao cấp, chuyên biệt dành cho lợn thịt, lợn nái, lợn con, FCR thấp, đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội cho người chăn nuôi.

Thức ăn cao cấp, chuyên biệt dành cho lợn thịt, lợn nái, lợn con, FCR thấp, đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội cho người chăn nuôi.
Sản phẩm thức ăn hỗn hợp cho lợn con: an toàn tiêu hóa, phát triển hệ miễn dịch, hệ tiêu hóa bằng công nghệ men tích hợp trong sản phẩm, lợn con khỏe mạnh nhanh đạt biểu
Sản phẩm thức ăn hỗn hợp dành cho lợn thịt: lợn khỏe mạnh, tăng trọng nhanh, chất lượng thịt hoàn hảo, không chất phụ gia cấm
Sản phẩm thức ăn hỗn hợp cho lợn nái sinh sản:  đầy đủ dinh dưỡng, không táo bón, hạn chế mùi chuồng, đều thai với sản phẩm nái chửa, nhiều sữa với sản phẩm nái đẻ


Hiển thị 1 8 / 8 kết quả

  • Sắp xếp: