THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO GÀ

Thức ăn cao cấp, chuyên biệt dành cho gà con, gà thịt, gà đẻ trứng, tích hợp công nghệ men làm giảm FCR, đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội cho người chăn nuôi.