TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng đại lý và các vị trí nhân viên kinh doanh thức ăn chăn nuôi, quản lý vùng, giám đốc vùng toàn khu vực Miền Bắc

Tuyển đại lý phân phối thức ăn chăn nuôi

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường, Công ty Cổ phần Công nghệ dinh dưỡng Việt Nhật cần tuyền các đại lý phân phối các khu vực từ Miền Trung - Miền Bắc

Tuyển giám đốc vùng, nhân viên kinh doanh

Công ty cổ phần Công nghệ dinh dưỡng Việt Nhật luôn trải thảm đỏ đón nhân tài!