THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO VỊT

Thức ăn cao cấp, chuyên biệt dành cho vịt siêu thịt, tích hợp công nghệ men làm giảm FCR, đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội cho người chăn nuôi.