MÔ HÌNH CHĂN NUÔI THÀNH CÔNG

Chia sẻ mô hình thành công của các trang trại chăn nuôi gắn bó với Công ty cổ phần Công nghệ dinh dưỡng Việt Nhật, lan tỏa rộng thêm giá trị công ty muốn mang lại cho người chăn nuôi.

Trại gà GreenBioFeed - Việt Nhật

Hình ảnh chăn nuôi thực tế của khách hàng chăn nuôi gà dùng bộ sản phẩm cao cấp GreenBioFeed - Việt Nhật

Trại lợn GreenBioFeed - Việt Nhật

Hình ảnh chăn nuôi thực tế của khách hàng dùng bộ sản phẩm cao cấp GreenBioFeed - Việt Nhật

Trại Vịt GreenBioFeed - Việt Nhật

Trại khách hàng nuôi vịt, dùng bộ sản phẩm cao cấp GreenBioFeed của Việt Nhật